Chính sách bán hàng
Công ty chúng tôi nhận giao hàng trên toàn quốc. Khách hàng liên lạc Hotline: 024.3566 8556 Email: info@dochoihanoi.vn được hỗ trợ tư vấn.
Chính sách bảo mật thông tin
Công ty Cổ phần Đồ chơi – Thiết bị Mầm non Hà Nội không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Công ty Cổ phần Đồ chơi – Thiết bị Mầm non Hà Nội  thu thập bao gồm:
Trường/Công ty; Họ và tên; Địa chỉ; Điện thoại; Email;
Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ: Tên sản phẩm; Số lượng; Thời gian giao nhận sản phẩm.