Đồ chơi Bowling

Đồ chơi Bowling

Mã sản phẩm : HN424

Mô tả sản phẩm :

 Vật liệu bằng nhựa. 

Thông số kỹ thuật :

Gồm 10 con Ky có chiều cao 200mm, đánh số thứ tự từ 1 đến 10, kèm theo bóng đường kính 80mm.

 

ĐT: 024 35 668 556 – 024 35 668 557
Sản phẩm khác